۴۸ مطلب با موضوع «بخوان» ثبت شده است

معرفی کتاب: تحول علوم انسانی ( از مبادی تا روش شناسی)

 • ۲۲ اسفند ۰۱
 • ۱۴:۴۴
 • 0

_ از مبانی تولید علم تا درمان!

_ این کتاب را چندین بار بخوانید! 

 

_ از کجا و با چه روشی باید تحول در علوم انسانی را آغاز کرد؟ 

_ جایگاه قلب در تولید علم کجاست؟ 

_ مفاهیم پایه در تولید علم چه چایگاهی دارند؟

_ جایگاه تجربه با نگاه اسلامی درتولید علم کجاست؟ 

_ ضرورت نگاه نظام واره ای به تولید علوم انسانی اسلامی چیست؟ 

_ روان شناسی اسلامی تاسیسی چیست و از چه مبادی، روش شناسی و کاربرد هایی برخوردار است؟ 

 

 این ها برخی سوالاتی است که در کتاب تحول در علوم انسانی از مبادی تا روش شناسی به قلم پروفسور تقوی (استاد تمام دانشکده روان‌ شناسی دانشگاه شیراز) که به تازگی توسط نشر صدرا به چاپ رسیده است، بررسی شده اند. 

سیر منطقی کتاب از ابتدا تا انتها به گونه ای است که به بسیاری از سوالات و ابهامات پژوهشگران مسیر تحول در علوم انسانی پاسخ داده شده است. 

تولید علم در پارادایم مدرن بسط مفاهیم و کلمات تمدن مدرن است و نمی تواند نرم افزار تمدن اسلامی در راه رسیدن به اهداف خود باشد.

پیش فرض کتاب تحول در علوم انسانی از مبادی تا روش شناسی آن است که هر رویکرد علمی با یک منطق زیربنایی پا به عرصه علم می گذارد و علم مبانی فلسفی و روش شناسی دارد که بر آن اثر دارد. لذا تحول در علم رایج بدون بسط و تحول منطق علم، تنها می تواند لایه ها روبنایی موجود را تحت تاثیر قرار دهد. با این نگاه دکتر تقوی تحول در مبادی و روش شناسی را مقدمه ی تحول در روبنا می دانند و در این کتاب با کنار هم قرار دادن مفاهیم جدید از نظام واره ی روشی تولید علم، مسیر نوینی را برابر پژوهشگران قرار داده اند.

_ فصل اول کتاب کلیات است. کلیاتی شامل چرایی ضرورت تحول در علوم انسانی، سیر علوم انسانی در غرب و ضرورت نگاه سامانه ای به علم بجای نگاه گزاره ای به علم. 

_ فصل دوم کتاب با عنوان مبادی و اصول علوم انسانی اسلامی به اصل ضرورت علیت و نقش آن در تولید علم می‌پردازد. همچنین کاستی های نگاه اثبات گرایی از منظر هستی شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. 

_ فصل سوم با عنوان تمهیدات لازم برای شکل گیری علوم انسانی اسلامی، به تببین نگاه کل نگرانه به دستگاه واره علوم انسانی می پردازد و همچنین به مفهوم پردازی تجربه از منظر علوم انسانی اسلامی می‌پردازد.تبیین تجربه در تولید علم از آنجا اهمیت دارد که بحثی بسیار مهم در تحول در علوم انسانی است، برخی تجربه را در پارادایم علم مدرن میدانند و برخی برای تجربه اعتبار قائل نیستند، نگارنده به صورت دقیق و با توجه به مبانی فلسفه اسلامی با نگاهی خلاقانه و بدیع به تبیین جایگاه تجربه در تولید علم می‌پردازند. 

_ فصل چهارم کتاب منطق و روش علوم انسانی است. نگاه خلاقانه نگارنده در این فصل به خوبی در چگونگی استفاده از ظرفیت فلسفه و عرفان اسلامی در تولید علم دیده می‌شود. 

از حیث روشی ، نگارنده توجه به قلب را به عنوان یکی از منابع تولید علم در کنار عقل و حس یکی از وجوه تمایز اصلی علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی میداند که با نگاهی بدیع به نقش قلب در تولید علم می‌پردازد. 

 از طرفی کتاب در کلیات باقی نمانده است. آسیب جدی که بسیاری از کتاب های حوزه ی تحول در علوم انسانی به ویژه روانشناسی اسلامی دارند این است که کتاب ها در حد کلیات باقی می مانند و تمام .

خواننده با کلیاتی از انسان و اسلام و روانشناسی آشنا می شود که بله باید در روان شناسی تحول ایجاد کرد و بسیاری ابهامات را باقی می گذارند. با چه روشی این مبادی را به اتاق درمان وارد کنیم؟

فصل چهارم کتاب حاضر با عنوان پیدایی روان شناسی بالینی در عمل که حاصل سال ها تجربه ی پژوهشی و بالینی نگارنده است، به صورت عملیاتی راه را برای پژوهش های مسئله محور با نگاه اسلامی باز می‌کند.

از نظر نگارنده، تولید مفاهیم پایه گاهی اساسی در تولید علم است. به هر کدام از مکاتب روان‌ درمانی که نگاه می کنیم هر کدام با مفاهیم کلیدی خود به تبیین پدیده ها و اختلالات پرداخته اند.

_ روانکاوی با کلید واژه ناهشیار و ساختار چند وجهی روانی انسان.

_ درمان شناختی با کلیدواژه هایی مثل افکار خودکار، میانجی و مرکزی و... 

بر همین مبنا اگر بخواهیم در راه تاسیس روان شناسی اسلامی قدم بگذاریم، ناگریز از تولید مفاهیم پایه با نگاه به مبادی اسلامی داریم. 

در ابن زمینه و به عنوان نمونه نگارنده از کلید واژه ((تعلق)) نام میبرد. کلید واژه ای که از متن متون اسلامی استخراج شده و می تواند پیش بینی کننده انواع اختلالات روانی باشد.

پیوست انتهایی کتاب با عنوان الزامات روان‌ شناسی اسلامی حاصل مصاحبه مرکز پژوهشی صدرا با دکتر تقوی است که در آن، تعاریف، چالش ها و موانع روان شناسی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

ضعف پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان رشته های علوم انسانی

 • ۱۰ خرداد ۹۹
 • ۲۲:۰۵
 • 0
هنگامی که در دوره دکترا تحصیل می کردم، انتقاداتی به برخی نظریات مطرح در حوزه روانشناسی مطرح میکردم. خاطرم هست در یکی از کلاس ها، استاد مشهوری در جواب به من گفت که 《تو در جایگاهی نیستی که این نظریه را نقد کنی》!

تأثیرات شهرسازی مدرن بر سبک زندگی جامعه + pdf

 • ۰۵ خرداد ۹۹
 • ۲۲:۲۷
 • 0
یکی از مهم‌ترین مصادیق سبک زندگی، نوع معماری و شهرسازی است. سبک زندگی مدرنیته از حقیقت‌طلبی به احساس‌محوری و کارکرد‌گرایی تغییر کرده است و تأثیرش را بر معماری و شهرسازی نیز گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که دیگر در شهرها برای اینکه حقیقتاً خدایی وجود دارد، بنای مذهبی ایجاد نمی‌شود...

پرونده موضوعی شهرسازی اسلامی (بلد طیب)

 • ۰۵ ارديبهشت ۹۹
 • ۱۷:۴۶
 • 0
شهرسازی اسلامی قطعه مهمی از پازل تمدن نوین اسلامی است.شهرصرفا شامل بناهای مهندسی شده یا دربرگیرنده مفاهیم فرهنگی نیست،شهرسازی پیام های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی برای جامعه دارد. برای اثبات وجود و برتری شهرسازی اسلامی نسبت به دیگر مکاتب و پارادایم های شهرسازی نیاز به استدلال است تا استدلال نباشد شهرسازی  اسلامی هویت ندارد.برای نشان دادن قدرت هویت سازی جامعه باید شهرسازی اسلامی را استدلال کرد. شهرسازه ای از تمدن است. خیلی از اتفاقاتی که در شهر رخ میدهد متاثر از نوع تفکر است که پشت کالبد و فضای ایجاد شده است. شهر سازی اسلامی در این برهه از زمان میتواند با پیوند با دیگر سازه های تمدنی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش مهمی داشته باشد.
 
 
 
 

مصاحبه: شهرسازی اسلامی از انقلاب اسلامی تا تمدن نوین اسلامی + pdf

 • ۰۵ ارديبهشت ۹۹
 • ۱۷:۳۱
 • 0
شهرسازی اسلامی قطعه مهمی از پازل تمدن نوین اسلامی است. شهر صرفا شامل بناهای مهندسی شده یا دربرگیرنده مفاهیم فرهنگی نیست، شهرسازی پیام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای جامعه دارد...

چالش ها، موانع و راهکارهای تحول در روانشناسی + pdf

 • ۱۱ اسفند ۹۸
 • ۱۲:۰۸
 • 0
نخبگان علوم انسانی و آنان که داعیه دار در بحث تحول علوم انسانی هستند، هر کدام از نظر های متفاوتی به مسئله ی علوم انسانی نگاه می کنند. عده ای در مبانی تحول صاحب نظر هستند و عده ای به پژوهش های موردی اشاره می کنند...

معرفی کتاب: عصر جدید (نقش جوانان انقلابی در دولت سازی اسلامی) + pdf

 • ۲۰ بهمن ۹۸
 • ۲۰:۳۳
 • 0
بر اساس "بیانیه گام دوم" انقلاب اسلامی یک حرکت تمدنی بود که انسدادِ تاریخی بعد از انسداد را شکست و عصر جدیدی را آغاز نمود. این بیانیه انقلاب اسلامی را در چنین مقیاسی شناسایی می‌کند و شاخص‌های جدیدی را برای ارزیابی موفقیت ها و کاستی های آن ارائه می‌دهد...

پرونده موضوعی زن و خانواده (بشنو/بخوان/تماشاکن)

 • ۰۱ دی ۹۸
 • ۲۲:۱۴
 • 0

قرنها غفلت از معارف قرآنی در زمینه ی زن و مرد:
 به نظر من، ما در یک برهه طولانی از زمان، کمبود کار و انگیزه و توجه داشتیم؛ شرایط هم به گونه ای بوده که اقتضای همان غفلت و بی توجهی را می کرده است. سالهای متمادی . شاید بشود گفت قرنها . گذشته ، اما به نکته قرآنی در باره زن و مرد توجه نشده است. درمعارف اسلامی، مسأله دو جنس، واقعا یک مسأله خیلی ساده و معمولی است؛ مثل اینکه دو نفر از یک جنس، یکی قدش بلندتر است، یکی قدش کوتاه تر است. در اسلام هیچ دوگانگی ای بین حقوق اساسی و اصلی و مسایل جاری زندگی برای زن و مرد وجود ندارد؛ اما به این نکته توجه نشده و نتیجه این شده است که زن ها در مدتی طولانی در جامعه ما مورد ستم قرار گرفتند؛ مخصوص اینجا هم نبوده؛ در همه جای دنیا این گونه بوده است؛ منتها توقع این بوده که در محیط اسلامی، با توجه به معرفت اسلامی در باره زن و مرد، آن حالت رایج وحشیگرانه ای که در بین مردم غیر مسلمان در دنیا مطرح بوده، وجود نداشته باشد. آن حالت وحشیگرانه، همین چیزی است که من بارها گفته ام: چون جنس مرد از لحاظ ترکیب جسمانی به طور غالب قوی تر از جنس زن است و در معاوضه بر سر منافع بین قوی و ضعیف، همیشه قوی حق ضعیف را پامال می کند، همین حالت به طور عموم بین زن ها و مردها در طول تاریخ وجود داشته است. این حالت در همه کشورها وجود داشته است؛ در اروپا هم وجود داشته، در جاهای دیگر هم وجود داشته، در کشورهای اسلامی هم وجود داشته است. توقع ما این بوده است که در کشورهای اسلامی، با توجه به نگرش درستی که اسلام به مسأله جنسیت دارد، این حالت وجود نمی داشت.
بیانات امام خامنه ای در دیدار بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی
(۱۳۸۰/۰۷/۱۴)

ما در این پرونده در نظر داریم که مطالبی در حوزه زن و خانواده را در قالبهای متفاوت(بشنو/بخوان/تماشاکن)با هدف گفتمان سازی جایگاه زن و  آنچه که به خانواده مربوط می شود را پیگیری کنیم.در صورت تمایل به همکاری در این حوزه درپیام رسان های ایرانی یا پیام گذاشتن در سایت با فتح ارتباط باشید:

لطفا کلیک کنید!

برای دسترسی به مطالب متفاوت روی موضوع موردنظر کلیک نمایید:

بشنو

ازدواج موفق ویژه مجرد ها + صوت

تفاوت های زن و مرد + صوت

شکست های عاطفی قبل از ازدواج + صوت

رابطه فضای مجازی با کاهش جمعیت + صوت

بایدها و نباید های خواستگاری + صوت

بیماری عشق + صوت

مدیریت روابط از منظر روانشناختی + صوت

بررسی ازدواج و روابط دختر و پسر + صوت

تربیت جنسی کودک، چرا و چگونه؟

دشواری های همسرداری + صوت

کارگاه روان شناسی عشق و دوست داشتن + صوت

حجاب از دیدگاه علمی و دینی

باز تعریف تربیت جنسی از منظر فقهی، حقوقی، جامعه شناسی و روانشناسی+ صوت

 

بخوان

تاریخچه­ مسائل جمعیتی و اساس بحران جمعیت + pdf

دوره مجازی مطالعات زنان (ویژه خواهران)

معرفی کتاب:بانوی تراز در گفتمان امام خمینی و امام خامنه ای

 

تماشا کن

فراکسیون زنان/قانون تسهیل ازدواج جوانان+ کلیپ